O meni

Verica Aljinović

Ja sam Verica Aljinović, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i sa preko 22 godine iskustva u industriji proizvodnje i distribucije robe široke potrošnje (FMCG), sa sedištem u Beogradu. Sa 47 godina životnog iskustva, moje profesionalno putovanje obuhvata:

  • Vođenje i razvoj Pravnog i Compliance tima u Nestle-u: 14 godina sam bila ključni član evropske mreže pravnika, odgovorna za pravne/compliance poslove u jugoistočnom regionu koji obuhvata: ex-Yu regiju, Rumuniju i Bugarsku.
  • Član Upravnog odbora za 9 jurisdikcija, razvoj pravne i compliance funkcije sa 11 članova tima - koja podržava rad 3 fabrike, distributivne centre, preko 10 raznih kategorija proizvoda, preko 22 distributera kao i kompletnu prodajnu silu. Vodjenje projekata sa pravne strane: Centroproizvod akvizicija 2012 godine, Froneri Joint Venture transakcija 2016 godine (podrška fabrici sladoleda u Staroj Pazovi), kao i razvoj nove fabrike Nestle u Surčinu za provodnju proizvoda na bazi biljnog porekla koja je građena tokom 2022 i 2023 godine.
  • Tokom mog mandata, kompanija nije bila izložena značajnim kaznama, niti bilo kom većem reputacijskom riziku.
  • Iskustvo u maloprodajnoj i distributerskoj industriji: 3 godine pravne podrške maloprodajnim lancima NIKE-a i INDITEX Group (ZARA, Bershka, Massimo Dutti i dr.) u okviru Delta Holding kompanije i brand protection manager za NIKE za region Balkana;
  • 5 godina rada u distributerskim kućama: Direktna Trgovina i Direct Group, pravna podrška distribuciji brendova multinacionalnih kompanija: British American Tobacco, Strauss Adriatic (Doncafe portfolio) i Telenor (distribucija pre-paid paketa).
  • Desetine treninga i obuka svih ovih renomiranih multinacionalnih Kompanija.

Udata, dvoje dece, sa hobijima: botanika, putovanja i skijanje.

Moja misija: pružiti pomoć Kompanijama i timovima, bilo da one imaju ili nemaju In-house pravne i compliance timove u prepoznavanju potreba kao i organizaciji poslova, procesa, projekata, procedura, obuka, evaluacija i obezbeđenje najboljih pravnih saveta putem proverene partnerske mreže advokata.

Law
Ethics
Compliance
Preporuke saradnika na LinkedIn stranici
Ključne poruke postavljanja strategije

Usklađenost i Poslovna etika

Upravljanje & kultura

- Ton od vrha - poruka i posvećenost Top menadžmenta
- Otvorenost
- Procedure
- Komitet za usklađenost
- Merljivi ciljevi za usklađenost

Nadzor

- Inspekcije
- Konflikt interesa
- Auditi, revizije
- Dozvole, Rad sa 3 licima i dobavljačima

Zatvaranje propusta

- Evaluacija rizika
- Etičke diskusije & posledice kršenja
- Plan akcija

Komunikacija & treninzi

- Radionice, događaji
- Dizanje svesti, obuke

Potpuna uloga In-house Pravnog i Compliance sektora

Mesto

Management strategija.

Svrha

Usklađeno i etično poslovanje obuhvata kreiranje, odobravanje i korekciju procedura, partnerstvo u odlukama i podršku biznisu za pridržavanje zakona i etičkih standarda.

Preduslov

Znanje (obrazovanje), ekspertiza (praksa), ambicija, korporativna edukacija, eksterna pomoć.

Cilj

Business partnering - da se izbegnu ili umanje rizici kao i podizanje nivoa svesti o Usklađenosti na nivo “upravljačke strategije” u Kompaniji.

Kako?

Svakodnevno savetovanje, organizovanje specijalizovanih Compliance treninga, etičkih diskusija, testova, nedelja posvećenih Compliance-u i poslovnoj etici.

Rezultat

odsustvo kazni, istraga ili prestupa – dobra reputacija, ušteda vremena i novca, mentalno zdravlje, više kvalitetnog rada.

Šta je Compliance, a šta Poslovna etika?

COMPLIANCE


USKLAĐENOST sa Zakonima, procedurama, pravilima, standardima (poreklo – latinska reč „Complere“ – imati sve delove – raditi u skladu sa svim pravilima i standardima).

UJEDINJENI predstavljaju OSNOV za dugotrajno poslovanje, ugled, poverenje i uspeh poslovnih subjekata.

POSLOVNA ETIKA
(business ethics)

Moralno, ispravno i odgovorno ponašanje u poslu. „Pravno“ i „etički“ nije neophodno isto. Poslovna etika je šira od prava i stimuliše ispravno postupanje izvan represivne kontrole države.

Zašto su Compliance i Poslovna etika investicija?

Foundation / Osnov – najvažniji element Korporativne kulture:

Reputacija
Poverenje
Razumevanje (jasnoća internih procesa)
Novac / Zarada
Mir (odustvo sporova, kazni i prekršaja)
HR politika - ulaganje u zaposlene - business life balance, mantalno zdravlje, ponos.

Dugotrajnost / Održivost

Novčane kazne do 10% prihoda. Krivična odgovornost/prekršajna odgovornost, stres i nematerijalna šteta – loša reputacija.
Deo Due dilligance programa („Know your supplier“ programs) multinacionalnih kompanija – rad sa dobavljačima proverene i dokazane poslovne prakse i reputacije.
Filozofija

VALEC

Complere – imati sve delove – „raditi u skladu sa svim pravilima i standardima“ (lat.)

VALEC je konsultantska agencija sa iskustvom "in house" pravne prakse i usklađenosti - specijalizovana za eksternu podršku za pravne poslove i projekte (organizaciju) kao i preventivne aktivnosti (treninzi, procedure, programi) i rešavanje izazova (procene, istrage) u usklađenosti (compliance) i poslovnoj etici.

Osnivač je Verica (Božić) Aljinović sa više od 20 godina rada na pravnoj i compliance funkciji u najjačim domaćim i multinacionalnim FMCG kompanijama na regionalnom nivou.
Pružam Vam širok spektar praktične ekspertize usklađenosti direktno ili putem moje partnerske mreže advokata.