Program 1
Eksterna podrška - outsource

Početna Program 1 Eksterna podrška - outsource
Program 1

Prepoznavanje potreba i organizacija pravnih i poslova usklađenosti sa pravnom „In house“ ekspertizom

Poslovi organizacije pravnih, poslova usklađenosti i etike u kojima je potrebna „In-house“ (kompanijska) ekspertiza/koordinacija/identifikacija

Nedostatak internog tima/povećanje obima posla:
Identifikacija potreba klijenta i koordinacije pravnih projekata/zadataka;
Obezbeđenje osnovnih saveta/smernica, rešenja, treninga i uputstava;
Koordinacija i izrada zadataka, dokumenata, edukacija i poslova usklađenosti;
Izrada procedura, mišljenja, uputstava, praktični saveti i brza pomoć (sa osvrtom na EU direktive);
Koordinacija advokatskih usluga/saveta/podnesaka/zastupanja iz jedne ili više advokatskih kancelarija (proverene partnerske mreže) u celom regionu po povoljnim uslovima;
Obezbeđenje svih drugih usluga (po potrebi i zahtevu) iz ostalih Programa.