Program 1
Start-up – Compliance za početak

Početna Program 1 Start-up – Compliance za početak
Program 1

Specijalizovani pristup – usklađen sa delatnošću:

Pravila ponašanja tzv „Code of conduct“ - svih osnovnih procedura, sistematizacija, obaveštenja i uputstava potrebnih kompanijama za osnovnu usklađenost – potrebnih na početku rada
Obaveštenje nadležnim institucijama
Osnovna obuka etičkog poslovanja
Obaveštenje zaposlenima
Privatnost, radni odnosi, mobing, uzbunjivači, zaštita od pušenja, konflikti interesa, pokloni i anti-korupcija
Saveti u vezi Procedura ili procena rizika koje je potrebno izraditi od strane licenciranih prižaoca usluga (pr. Bezbednost i zdravlje na radu)
Razrada pojedinih oblasti po potrebi Klijenta obuhvaćene u Programu 2.

Inspekcijski nadzor/proces.
Osnovno pitanje: Šta najviše utiče na Vašu organizaciju?