Program 6
Usklađenost sa pravom konkurencije (Antitrust)

Početna Program 6 Usklađenost sa pravom konkurencije (Antitrust)
Program 6

Usklađenost sa pravom konkurencije (Antitrust)

Izrada specijalizovanog Programa za usklađenost sa pravom konkurencije (Antitrust) u skladu sa Smernicama Komisije za zaštitu konkurencije RS i „Checklist“ listama kao i dobrim praksama. Fokus je na najizloženijim sektorima: prodaja, marketing, nabavka i ljudski resursi.
To obuhvata:

- Izrada treninga za svaki sektor (tailor made pristup)

- Izrada procedure za poštovanje prava Konkurencije i Protokola o načinu ponašanja u slušaju nenajavljenog uviđaja

- Dodatna zaštita kada u portfoliju Kompanije postoji konkurentski asortiman (dva različita principala)

- Prezentacija slučajeva iz prakse kada se u kompanijama krše pravila (namerno ili slučajno) koja mogu izložiti Kompaniju

- Primeri iz EU zemalja, slučajevi u korporacijama kao i zemljama u okruženju i u Srbiji

- Primeri iz prakse u radu sa kupcima i klijentima