Program 5
Compliance analiza i unapređenje programa i procedura

Početna Program 5 Compliance analiza i unapređenje programa i procedura
Program 4

Compliance analiza i unapređenje programa i procedura

Analiza i detekcija konkretnih rizika i rešavanje konkretnih situacija i slučajeva – ključne kontrolne tačke
Analiza postojećeg programa usklađenosti i postojećih procedura radi unapređenja u skladu sa najboljim praksama
Sveobuhvatna analiza osnovnih postulata usklađenosti u Kompaniji i stručni predlozi i mišljenja (anti-korupcija, zaštita imovine, uzbunjivači, sprečavanje pranja novca, diskriminacija, rodna ravnopravnost, konkurencija, konflikti interesa, privatnost i dr.)
Predlozi mera i unapređenja