Program 3
Poslovna etika

Početna Program 3 Poslovna etika
Program 3

Poslovna etika

- Deo „dobrog osećaja“ uz razvoj ličnih vrednosti – moralno postupanje

- Donošenje odluka u situacijama koje nisu crno-bele – kako se moralno ispravno postaviti?

4 osnovna principa Poslovne etike:


Odgovornost
Poštovanje
Fer pristup
Iskrenost

- Mehanizam rada: praktični primeri i situacije u kojima treba doneti odluku: koji princip, koja logika, koga konsultovati? Radionica „Igra vrednosti“.

- Kako deo poslovne etike “pretočiti“ u Compliance (Usklađnost), tako da bude obavezno i moguće sankcionisati?Izrada procedura.

Teme

Korporativni pokloni, zabave i gostoprimstvo

Konflikt interesa u Kompaniji

Poverljive informacije

Kanal za prijave neusklađenosti